Global Family — Hosťovské rodiny

Hosťovské rodiny zohrávajú pre stážistu unikátnu úlohu v jeho spoznávaní každodenného života počas jeho pôsobenia ako dobrovoľníka na Slovensku. Zabezpečujú mu ubytovanie a všetko, čo k bývaniu potrebuje, avšak nie sú povinní zabezpečiť mu stravu. Privítať stážistu u seba doma ako nového člena rodiny pre nich na oplátku poskytuje možnosť oživiť si každodenné aktivity, spoznať novú kultúru a precvičiť si cudzí jazyk bez nutnosti kupovať si drahú letenku do zahraničia. Prezentovať Slovensko stážistovi zároveň prináša aj novú perspektívu na našu vlastnú krajinu.

Prečo sa stať hosťovskou rodinou?

Ubytovať u seba mladého cudzinca môže byť pre hosťovskú rodinu výnimočná skúsenosť, ktorá napomáha búrať predsudky a kultúrne stereotypy. Stať sa hosťovskou rodinou má aj mnoho ďalších výhod:

Precvičíte si anglický jazyk v praxi

Máte možnosť naučiť sa základy materinského jazyka stážistu

Zažijete inú kultúru priamo z prvej ruky

Vytvoríte si priateľstvá po celom svete

Spoznáte vlastnú krajinu z pohľadu cudzinca

Získate možnosť prezentovať vlastnú krajinu, jej zvyky a tradície

Kto sú naši stážisti?

Naši stážisti sú mladí aktívni ľudia, študenti, alebo absolventi vysokých škôl, ktorí majú chuť spoznávať nové kultúry, naberať nové skúsenosti a neustále zlepšovať svoje zručnosti. Stážisti vždy prejdú dvojitým výberovým procesom, a to vo svojej domovskej krajine a u nás. V AIESEC dbáme na výber kvalitných ľudí, ktorí budú prínosom pre naše stáže a projekty.

Stážisti prichádzajúci na Slovensko sa zúčastnia projektu Educate Slovakia, ktorý bude organizovaný už 5-ty rok na základných a stredných školách.

Educate Slovakia projekt

Educate Slovakia je projekt zameraný na zlepšenie interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a na podporu rozvoja ich líderských schopností prostredníctvom medzinárodneho prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho programu.

AIESEC stážisti

Sheena, dobrovoľníčka zo Singapuru

Čo o projekte hovorí Sheena, naša bývalá stážistka zo Singapuru, ktorá sa v minulosti zapojila do projektu v Nitre?

Požiadavky na hosťovskú rodinu

Poskytnutie samostatnej postele

Poskytnutie čistého posteľného prádla, vankúša a prikrývky

Poskytnutie prístupu ku kúpeľni a kuchyni

Poskytnutie prístupu na internet

Poskytnutie možnosti oprať si veci v práčke aspoň raz za týždeň

Bezpečná lokalita s dobrým prístupom ku komunikáciám (MHD)

Udržiavanie kontaktu s AIESEC

Pravidlá pre stážistov

Dodržiavať stanovené pravidlá hosťovskej rodiny

Rešpektovať zvyky a tradície Slovenska

Dodržiavať pravidlá stanovené AIESEC

Referencie hosťovských rodín

Nikdy sme doteraz neboli súčasťou projektov AIESEC a stážistu sme mali po prvýkrát. Prišla k nám Christina a bolo to to najlepšie, čo sa nám mohlo stať! Mysleli sme si, že si len precvičíme angličtinu, ale my sme našli spriaznenú dušu – krásneho, slušného, pokorného a pozitívneho človeka, ktorý oživil a ešte viac stmelil našu rodinu. Každá hodina, ktorú s ňou môžeme stráviť na večeri, s priateľmi, rodinou, na výletoch alebo pri rozhovoroch o Taiwane a Slovensku je pre nás obrovským prínosom. Naučili sme sa množstvo vecí a verím, že to isté môže povedať aj Christina.

Naše deti si ju okamžite obľúbili vďaka jej srdečnej a otvorenej povahe a náklonnosti k deťom. Ako povedali naše deti: „nevieme si našu rodinu bez nej už ani predstaviť a pri pomyslení, že bude o týždeň musieť odísť, nám je už teraz smutno.“ Už nemáme tri dcéry, ale štyri!

Ďakujeme za toto poznanie a skúsenosť.

— rodina Latečková

Ako sa stať hosťovskou rodinou?

 1. Vyplnenie registračného formuláru
 2. Nastavenie si očakávaní s AIESEC
 3. Priebežná komunikácia s AIESEC a neskôr so stážistom
 4. Príprava na príchod stážistu

Malá rada od nás

Pred príchodom stážistu je vhodné si čo-to naštudovať o kultúre a zvykoch krajiny, z ktorej stážista pochádza. Predídete tak možným nedorozumeniam a stážista určite ocení váš záujem a znalosti o jeho domovine. Okrem toho je dobré premyslieť si vopred, čo by ste radi z našej kultúry stážistovi ukázali – či už je to slovenská kuchyňa, historické pamiatky, alebo zvyky a tradície.

Prihlasovací formulár

* Povinné
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Prostredníctvom Formulárov Google nikdy neodosielajte heslá.