Global Host — Hosťovské rodiny

Hosťovské rodiny zohrávajú pre stážistu unikátnu úlohu v jeho spoznávaní každodenného života počas jeho pôsobenia ako dobrovoľníka na Slovensku. Zabezpečujú mu ubytovanie a všetko, čo k bývaniu potrebuje, avšak nie sú povinní zabezpečiť mu stravu. Privítať stážistu u seba doma ako nového člena rodiny pre nich na oplátku poskytuje možnosť oživiť si každodenné aktivity, spoznať novú kultúru a precvičiť si cudzí jazyk bez nutnosti kupovať si drahú letenku do zahraničia. Prezentovať Slovensko stážistovi zároveň prináša aj novú perspektívu na našu vlastnú krajinu.

Prečo sa stať hosťovskou rodinou?

Ubytovať u seba mladého cudzinca môže byť pre hosťovskú rodinu výnimočná skúsenosť, ktorá napomáha búrať predsudky a kultúrne stereotypy. Stať sa hosťovskou rodinou má aj mnoho ďalších výhod:

Precvičíte si anglický jazyk v praxi

Máte možnosť naučiť sa základy materinského jazyka stážistu

Zažijete inú kultúru priamo z prvej ruky

Vytvoríte si priateľstvá po celom svete

Spoznáte vlastnú krajinu z pohľadu cudzinca

Získate možnosť prezentovať vlastnú krajinu, jej zvyky a tradície

Kto sú naši stážisti?

Naši stážisti sú mladí aktívni ľudia, študenti, alebo absolventi vysokých škôl, ktorí majú chuť spoznávať nové kultúry, naberať nové skúsenosti a neustále zlepšovať svoje zručnosti. Stážisti vždy prejdú dvojitým výberovým procesom, a to vo svojej domovskej krajine a u nás. V AIESEC dbáme na výber kvalitných ľudí, ktorí budú prínosom pre naše stáže a projekty.

Stážisti prichádzajúci na Slovensko sa zúčastnia projektu Educate Slovakia, ktorý bude organizovaný už 6-ty rok na základných a stredných školách.

Educate Slovakia projekt

Educate Slovakia je projekt zameraný na zlepšenie interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a na podporu rozvoja ich líderských schopností prostredníctvom medzinárodneho prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho programu.

AIESEC stážisti

Sheena, dobrovoľníčka zo Singapuru

Čo o projekte hovorí Sheena, naša bývalá stážistka zo Singapuru, ktorá sa v minulosti zapojila do projektu v Nitre?

Požiadavky na hosťovskú rodinu

Poskytnutie samostatnej postele

Poskytnutie čistého posteľného prádla, vankúša a prikrývky

Poskytnutie prístupu ku kúpeľni a kuchyni

Poskytnutie prístupu na internet

Poskytnutie možnosti oprať si veci v práčke aspoň raz za týždeň

Bezpečná lokalita s dobrým prístupom ku komunikáciám (MHD)

Udržiavanie kontaktu s AIESEC

Pravidlá pre stážistov

Dodržiavať stanovené pravidlá hosťovskej rodiny

Rešpektovať zvyky a tradície Slovenska

Dodržiavať pravidlá stanovené AIESEC

Referencie hosťovských rodín

Nikdy sme doteraz neboli súčasťou projektov AIESEC a stážistu sme mali po prvýkrát. Prišla k nám Christina a bolo to to najlepšie, čo sa nám mohlo stať! Mysleli sme si, že si len precvičíme angličtinu, ale my sme našli spriaznenú dušu – krásneho, slušného, pokorného a pozitívneho človeka, ktorý oživil a ešte viac stmelil našu rodinu. Každá hodina, ktorú s ňou môžeme stráviť na večeri, s priateľmi, rodinou, na výletoch alebo pri rozhovoroch o Taiwane a Slovensku je pre nás obrovským prínosom. Naučili sme sa množstvo vecí a verím, že to isté môže povedať aj Christina.

Naše deti si ju okamžite obľúbili vďaka jej srdečnej a otvorenej povahe a náklonnosti k deťom. Ako povedali naše deti: „nevieme si našu rodinu bez nej už ani predstaviť a pri pomyslení, že bude o týždeň musieť odísť, nám je už teraz smutno.“ Už nemáme tri dcéry, ale štyri!

Ďakujeme za toto poznanie a skúsenosť.

— rodina Latečková

Ako sa stať hosťovskou rodinou?

  1. Vyplnenie registračného formuláru
  2. Nastavenie si očakávaní s AIESEC
  3. Priebežná komunikácia s AIESEC a neskôr so stážistom
  4. Príprava na príchod stážistu

Malá rada od nás

Pred príchodom stážistu je vhodné si čo-to naštudovať o kultúre a zvykoch krajiny, z ktorej stážista pochádza. Predídete tak možným nedorozumeniam a stážista určite ocení váš záujem a znalosti o jeho domovine. Okrem toho je dobré premyslieť si vopred, čo by ste radi z našej kultúry stážistovi ukázali – či už je to slovenská kuchyňa, historické pamiatky, alebo zvyky a tradície.

Prihlasovací formulár

Fields marked with an * are required

Prosím, označte všetky týždne, počas ktorých by ste mohli ubytovať zahraničného študenta. Presný termín sa upresní po dohode.